ตลับหมึกมีกี่ประเภท ?

LASER JET

เป็นเครื่องพรินเตอร์ ชนิดใช้ผงหมึก (Toner) ทำงานร่วมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet) และพลังงานไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) ซึ่งทำงานโดยลูกกลิ้งที่มีพลังงานแม่เหล็ก (Magnetic Roller ) จะดูดผงหมึก (Toner) ให้ติดกับตัวลูกกลิ้ง และต่อจากนั้น ผงหมึก (Toner) ก็จะถูกรีดให้ไปติดกับตัวลูกกลิ้ง ( OPC DRUM ) ที่มีพลังงานไฟฟ้าสถิตย์อยู่ ซึ่งได้รับสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ลูกกลิ้ง( OPC DRUM ) รีดผงหมึก (Toner) ให้ติดกับกระดาษตามภาพ หรือตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น Hewlett Packard รุ่น Laser Jet 1100 เป็นต้น
ตลับหมึกมีกี่ประเภท
ตลับหมึกมีกี่ประเภท

INK JET

เป็นเครื่องพรินเตอร์ ชนิดใช้น้ำหมึก ( Ink ) ร่วมกับการทำงานของหัวพ่น ( Print Head ) และวงจรไฟฟ้า ( Flex Circuit ) ทำงานโดยรับสัญญาณไฟฟ้ามาจากคอมพิวเตอร์ แล้วสั่งให้วงจรไฟฟ้าพ่นน้ำหมึกให้ออกไปติดกับกระดาษมากหรือน้อย ตามตำแหน่งที่ต้องการเป็นภาพ หรือตัวอักษรตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เครื่อง Canon BJC-1000SP เป็นต้น