ขั้นตอนการรับซื้อ

 • การรับซื้อ

  เรารับซื้อตลับหมึกเปล่าที่ใช้งานหมดแล้ว ทุกประเภท ทั้งตลับหมึก Ink jet และ Laser jet

 • วิธีการรับซื้อมี 3 ประเภท

  • ลูกค้านำตลับหมึกเข้ามาที่ บริษัท เอ็คซิส ดิจิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( โกดัง )  ด้วยตนเอง
  • รับซื้อถึงที่ โดยสามารถนัดหมายสถานที่ในการรับซื้อเพื่อให้เป็นการสะดวกต่อลูกค้าในการขนส่ง
  • ส่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่บริษัท สามารถส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนอื่นๆ
 • การตรวจเช็คและรับซื้อ

  • ตรวจเช็คหัวหมึก หัวหมึกต้องไม่เสียหาย ไม่มีรอยขีดข่วน บุบหรือมีจุด
  • ตรวจเช็คแผงวงจร แผงวงจรต้องไม่เสียหรือดำ
  • ตรวจเช็คตัวตลับ ตลับหมึกต้องไม่แตก หัก หรือเสียหาย

  หากตลับหมึกมีความเสียหาย  ทางเราไม่สามารถรับซื้อสินค้าที่มีความเสียหายเกิดขึ้นได้

 • การรับเงิน

  • สำหรับท่านที่นำตลับหมึกเข้ามาที่บริษัทด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการรับเงินได้ 2 รูปแบบ คือ รับเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีของท่าน
  • สำหรับท่านที่ส่งตลับหมึกผ่านทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนอื่นๆ ทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน